Tallennustyön raportit


Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa mukana olevat museot raportoivat vuosittain omien tallennustehtäviensä kartunnan. Raportointi koskee edellisen kalenterivuoden aikana toteutettua kartuntaa.

Vuosittaiset tallennustyönjaon raportit esitellään kootusti TAKOn syysseminaarissa. Museoiden aiempina vuosina tuottama raportointiaineisto on visualisoitu TAKOn verkkosivuille. Löydät visualisoinnin täältä.

Visualisoinnin lisäksi koostamme kaikkien museoiden raportointiaineiston yhteiseksi excel-taulukoksi. Aineistoa voi järjestää, ja siihen voi kohdistaa hakuja. Nämä toiminnot löytyvät taulukon otsikkosarakkeiden oikeassa reunassa olevia hakasia klikkaamalla. Raportin vuosiluku tarkoittaa tallennuksen toteutusvuotta.


Jos olet kiinnostunut aiempien vuosien raporteista, ole meihin yhteydessä.
Vuoden 2019 aineisto


Vuonna 2020 valtakunnallisessa tallennustyönjaossa mukana olleet museot raportoivat edellisvuoden, eli vuoden 2019 aikana kertyneet aineistot. Järjestyksessään kuudennessa raportoinnissa yhteensä 80 museota raportoi kaikkiaan 242 yksittäistä tallennustehtävää. Raportointi on vilkasta ja monipuolista, kuten edellisinäkin vuosina.


Tallennustoiminta aihealueittain

Valtakunnallisen tallennustyönjaon aihealue 1 "Ihminen ja luonto" keräsi ihmisen luontosuhteeseen liittyvää aineistoa. Etenkin metsästys- ja eräkulttuurin sekä merellisiin elinkeinoihin liittyviä esineitä tallennettiin museokokoelmiin.

Aihealueeseen 2 "Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä" tallennettiin yhteiskunnan teemoja hyvin laaja ja mielenkiintoinen kattaus. Postitoimintaan, poliisin työhön sekä puolustusvoimien eri aselajihaaroihin liittyvää esine- ja valokuvamateriaalia tallennettiin erittäin monipuolisesti. Myös Lotta Svärd -aineistoa kertyi runsaasti. Myös erilaisten yhteisöjen, kuten romanien ja saamelaisten kulttuuriperintöä tallennettiin kokoelmiin. Kaiken kaikkiaan takana on aihealueeseen liittyen varsin vilkas tallennusvuosi.

Aihealue 3 käsittelee Arkea. Aihealueen suurin tallennus liittyi ilmailuharrastuksesta kertovaan kokonaisuuteen, johon sisältyy muun muassa noin 24 000 valokuvaa. Valokuvaukseen liittyviä teemoja tallennettiin runsaasti vuoden 2019 aikana. Myös lähiöasumiseen ja veneilyharrastukseen liittyvää aineistoa sekä leluja tallennettiin monipuolisesti kokoelmiin.

Tallennustyönjaon suurin aihealue "Tuotanto, palvelut ja työelämä" (4) karttui jälleen varsin runsaslukuisesti. Suurin kokonaisuus oli lehtivalokuvaajiin liittyvä aineisto, joka karttui yli puoli miljoonaa kuvaa sisältävällä kokonaisuudella. Aineistoja tallennettiin museoiden kokoelmiin lukuisilta teollisuudenaloilta. Myös majoitus- ja ravitsemusliikkeiden toimintaa tallennettiin, erityisesti valokuvin.

Aihealue 5 keskittyy viestintään, liikenteeseen ja matkailuun. Mielenkiintoisia nostoja ovat muun muassa lentomatkustajaliikenteeseen, postikortteihin, merenkulkuun ja Lapinmatkailuun liittyvät aineistot. Myös erilaisiin viestintävälineisiin ja tietoliikenteen teemoihin liittyviä kokoelmia kartutettiin.

Aihealue 6 " Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheilu" keräsi lähes puoli miljoonaa valokuvaa rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Myös suomalaista arkkitehtuuria tallennettiin kokoelmiin laajasti. Taidemuodoista etenkin kotimainen, ammattimainen teatteri ja ooppera olivat esillä monipuolisesti. Koulutussektorilla kulttuuriperintöä tallennettiin varhaiskasvatuksesta korkeakoulusektorin tutkimustyöhön. Valokuvataide oli yksi monipuolisesti karttunut teema.

Aihealue 7 käsittelee trendejä, vaikuttajia ja käännekohtia. Suurin tallennettu kokonaisuus käsitteli merkittäviä suomalaisia valokuvaajia ja valokuvataiteilijoita. Toinen merkittävä aineisto liittyi valtakunnallisesti merkittäviin historiallisiin ja kulttuurisiin käännekohtiin, joihin liittyen tallennettiin mielenosoituksiin, mielenilmauksiin ja äärioikeistoon liittyvää materiaalia.


Raportointien jakautuminen aihealueiden kesken

Aihealue 1: 6 raportoivaa museota, yht. 8 tallennustehtävää, 3.3 % kaikista raportoinneista
Aihealue 2: 24 raportoivaa museota, yht. 46 tallennustehtävää, 19 % kaikista raportoinneista
Aihealue 3: 17 raportoivaa museota, yht. 30 tallennustehtävää, 12,4 % kaikista raportoinneista
Aihealue 4: 32 raportoivaa museota, yht. 59 tallennustehtävää, 24,4 % kaikista raportoinneista
Aihealue 5: 16 raportoivaa museota, yht. 34 tallennustehtävää, 14 % kaikista raportoinneista
Aihealue 6: 21 raportoivaa museota, yht. 47 tallennustehtävää, 19,4 % kaikista raportoinneista
Aihealue 7: 15 raportoivaa museota, yht. 18 tallennustehtävää, 7,4 % kaikista raportoinneista


Lisätiedot:

Teemu Ahola
kokoelmapäällikkö, Tampereen museot
040 761 5905
teemu.ahola@tampere.fi